Persondatapolitik

Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger og sekretariatets politik vedr. medlemmers, kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan sekretariatet behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx medlemmers navn, adresse, e-mailadresse, ejerforhold og søgeadfærd.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på sekretariatets hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er. 


Hvilke persondata modtager sekretariatet?

Sekretariatet indsamler og registrerer data om dig enten som led i dit medlemskab eller som en nødvendig del af et kontraktforhold, herunder ved salg til os eller ved køb af abonnementer, varer og ydelser hos os.

Som medlem anmoder vi dig om oplysninger om din virksomhed og om persondata såsom ejeres kontaktoplysninger samt om information for at sikre opfyldelse af medlemsbetingelserne. Fra foreningens side tilbydes forskellige services, herunder vedr. forsikring, overenskomster og juridisk rådgivning, og benytter et medlem sig heraf, vil medlemmet typisk overgive persondata (evt. følsomme persondata), hvis indhold afhænger af den service, som medlemmet ønsker at benytte.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.

Når du færdes på sekretariatets hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger behandler dine persondata, kan det hindre medlemskab eller køb af varer eller ydelser hos os.

Hvis et medlem eller en samarbejdspartner overgiver data om tredjemand til sekretariatet, herunder data om ansatte, skal der være hjemmel hertil. Et medlem eller en samarbejdspartner, som overgiver data om tredjemand, skal selv sørge for at have indhentet samtykke fra den person, hvis data overgives, eller på anden måde have tilstrækkeligt juridisk grundlag for overgivelsen.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Sekretariatet bruger dine medlemsoplysninger til at give dig adgang til dine medlemsfordele, herunder indkaldelser, invitationer, nyhedsbreve, fordelagtige aftaler og rådgivning.

Ved aftaler, som vi er part i, bl.a. ved køb, rådgivning og abonnementer, anvender vi dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Sekretariatet behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som medlem eller kontraktpart. Vi anvender ikke automatiserede afgørelser.

Desuden oplyser vi på den offentlige del af vores hjemmeside medlemmers navn og ejer, adresse, hjemmeside, e-mail og forhandlede mærker.

Hvis sekretariatet har modtaget data om tredjemand, vil disse data kun blive anvendt til brug for statistik, oplysningsforpligtelser og i øvrigt i overensstemmelse med aftalen med det medlem eller den samarbejdspartner, som de pågældende data er modtaget fra, herunder til brug for rådgivning eller assistance om overenskomst, IT, forsikring, uddannelse eller jura.


Hvem videregiver sekretariatet personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til sekretariatet som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

De personoplysninger, du som medlem afgiver til sekretariatet, bruger vi til medlemsadministration, servicering og rådgivning af dig som medlem. I forbindelse med serviceydelser eller rådgivning til medlemmer kan der ske overførsel til sekretariatets faste samarbejdspartnere indenfor forsikring, IT- løsninger, jura, uddannelse, overenskomster, arbejdsmiljø og indkøbsaftaler. Nogle eller dele af samarbejdspartnerne kan være baseret i et tredjeland, herunder som led i en cloudløsning.

Sekretariatet er medlem af den internationale maskinhandlerforening Climmar, som er baseret i Holland. Til brug for vidensdeling, udarbejdelse af politikker og beregning af diverse statistikker overføres medlemmers navne, men i øvrigt anonymiserede data til Climmar.

Vores data opbevares og beskyttes på egen server, der er baseret i EU.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Sekretariatet er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Sekretariatet træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.


Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du sekretariatets brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/


Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til sekretariatets behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til sekretariatet per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til sekretariatet at klage over foreningens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.