Vi tilbyder viden om

Regler om kørsel med trailer

Forsikringer

Købekontrakter/Slutsedler

Brancheforening for Skov-, Have- og Park-forretninger

Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger er stiftet 8. november 2016. Foreningens formål er at fremme medlemmernes erhvervsinteresser og styrke sammenholdet blandt Skov-Have-Park forretninger i Danmark.

Vi har fokus på alt det, man bedst, billigst og mest effektivt løfter i fællesskab.

Til at hjælpe bestyrelsen med den opgave, har vi et sekretariat, som også er sekretariat for Dansk Maskinhandlerforening, Maskinleverandørerne og GAFSAM, og dermed har 100 års erfaring i at løse brancheudfordringer både hos det enkelte medlem og i forhold til leverandører, kunder og det omgivne samfund.

Følg os på Facebook