Vi tilbyder viden om

Regler om kørsel med trailer

Forsikringer

Købekontrakter/Slutsedler

Ny brancheforening for Skov-, Have- og Park-forretninger

På foranledning af en gruppe initiativrige Skov-, Have- og Park-forhandlere er det foreslået at danne en helt ny brancheforening. Meningen er, at den skal være i stand til at hjælpe de nuværende omkring 200 professionelle Skov-, Have- og Park-forretninger i Danmark med alt det, man bedst, billigst og mest effektivt løfter i fællesskab.

Inden for mange andre brancher har man også dannet brancheforeninger. Det gælder for eksempel forhandlerne af landbrugsmaskiner i Dansk Maskinhandlerforening og forhandlerne af entreprenørmaskiner og forhandlerne af maskiner til den grønne sektor i Maskinleverandørerne.

Disse to foreninger har et fælles sekretariat med næsten 100 års erfaring i at løse brancheudfordringer både internt hos det enkelte medlem og eksternt i forhold til leverandører, kunder og det omgivende samfund.

Følg os på Facebook